Oferta

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO WE WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji

 

 

„Kto ty jesteś? Polak, wrocławianin mały!"

 

Obszar z podstawy programowej- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci (kierunek polityki oświatowej państwa 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów)

 

Kształtowanie więzi z własną miejscowością i jej mieszkańcami, kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.

 

Cel główny:

     Celem działań jest budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych                                                                                                                        

  • krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,            poznawanie sylwetek sławnych Polaków

  • popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej, 

  • kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości artystycznej. 

 

Cele szczegółowe :

dziecko:

  • zna nazwę miejsca w której mieszka, zna ważniejsze miejsca,

  • zna legendy związane z miejscem zamieszkania oraz krajem,

  • wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,

  • nazywa godło i flagę państwową, zna I zwrotkę hymnu polskiego,

  • zna sylwetki sławnych Polaków.

 

Szczegółowe opracowanie dostępne w przedszkolu.